Транс-европски коридор Vc представља главну транспортну руту у БиХ од сјевера ка
југу. Повезује Будимпешту (Мађарска) са јадранском луком Плоче (Хрватска). Унутар
БиХ, укупна дужина Коридора Vc је око 335 km. Пројектно подручје се налази на
сјеверу земље и дио је планиране секције која пролази кроз Републику Српску (РС) у
дужини од око 46,6 km.

Пројекат је од великог значаја за повезивање западних и
источних дијелова РС са Коридором Vc и даље са Коридором X у Хрватској. Пројекат
ће допринијети повећању капацитета саобраћаја и смањењу саобраћајног
оптерећења на постојећој мрежи регионалних путева.
Први планови за изградњу аутопута кроз БиХ, као дио транс-европског копненог
коридора, започети су касних 70-их година прошлог века.

Траса Коридора
дефинисана је 1981. године и након широких јавних консултација, формално је
одобрена као дио Просторног плана БиХ из 1982. године. Ипак, први значајнији
кораци начињени су 2004. када је Вијеће министара ФБиХ донело одлуку о развоју
пројекта изградње Коридора што је праћено израдом Студије изводљивости и
Идејног пројекта 2006. године. Просторним плановима Републике Српске (2008-2015
и 2015-2025) траса Коридора Vc кроз РС представљена је као кључна путна
транспортна веза од великог економског значаја за ентитет.

Опис пројекта: дионица петља Руданка (Костајница) – петља Јоховац (Товира)

Укупна дужина ове дионице је 6.1 km. Дионица почиње на подручју села Товира, на
десној обали Босне, где је планирано да се преко петље Јоховац Пројекат повеже са
постојећим аутопутем Бања Лука – Добој. Траса наставља ка југу, пратећи пругу дуж
долине ријеке Босне и пресјеца пругу преко надвожњака јужно од села Костајница.
Петља Руданка је планирана у зони између пруге и ријеке. Након петље, траса
прелази преко ријеке Босне и преко приступног пута дужине око 1 km повезује се на
постојећи регионални пут.

Планирани објекти на аутопуту укључују мост преко Босне (са по једном
саобраћајном траком) којим ће аутопут бити повезан са магистралним путем М17,
четири мања моста преко мањих водотока у долини Босне, један надвожњак преко
пруге, шест пропуста за потоке и пет подвожњака за пресијецање постојећих путева.
Аутопут је пројектован за брзине до 120 km/h и биће ширине до 30 m. Наплатна
рампа је планирана источно од петље Руданка, сјеверно од прелаза Пројекта преко
ријеке Босне.Ова дионица ће
чинити првих 6 km од укупно 46,6 km Коридора Vc кроз Републику Српску.

Документи за преузимање:

 

Опис пројекта: Обилазница око Добоја, дионица Руданка – Путниково брдо 2

Укупна дужина ове дионице је 5,3 km. Дионица почиње на почетку моста Руданка (дужине 326 m), прелази ријеку Босну и прелази изнад регионалног пута М-17. Пројекат наставља кроз усјек прије уласка у први од два цијевна тунела – Путниково Брдо 1 (дужине 1.595 m). По изласку из првог тунела, пут пролази натпутњаком Присаде (дужине 94 m) и вијадуктом (дужине 288 m) прије уласка у други тунел – Путниково Брдо 2 (дужине 700 m). Укупна дужина тунела је 700 m а дужина унутар граница Републике Српске је 580 m.
Аутопут је пројектован за брзине до 120 km/h и биће ширине до 25.40 m.