Ослобађање плаћања путарине

Ослобађање плаћања путарине је прописано чланом 66. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр.89/13).
Поступак ослобађања плаћања путарине је прописан Правилником о наплати путарине („Службени гласник РС“ бр.9/39 и 41/16) који је донио министар саобраћаја и веза Републике Српске, и Правилником о поступку и начину остваривања права на ослобађање плаћања путарине број :02-LXII-8865-1/19. У члану 7.став 2- 4 наведеног Правилника је одређено да се захтјев за ослобађање плаћања путарине подноси управљачу пута, да управљач пута на основу достављене документације издаје рјешење о ослобађању плаћања путарине, те да документацију из става 3. овог члана и начин достављања прописује управљач пута.
У складу са предње наведеним прописима предузеће је донијело Правилник о поступку и начину остваривања права на ослобађање плаћања путарине број :02-LXII-8865-1/19 од 05.02.2019.године чији је саставни дио Захтјев за ослобађање плаћања путарине на аутопутевима и брзим путевима у Републици Српској.