АУТОПУТ ВУКОСАВЉЕ – БРЧКО – БИЈЕЉИНА – РАЧА

Пројекат изградње овог аутопута, укупне дужине око 70 км, ће омогућити боље повезивање мреже аутопутева унутар Републике Српске, укључујући и повезивање са Републиком Србијом, затим развој локалних заједница као и развој локалне и регионалне економије, чиме се постиже једнака важност пројекта како на локалном нивоу тако и на нивоу читаве Републике Српске. Простор који је захваћен пројектом је углавном ненасељено подручје у оквиру локалних општина, у којима је доминантна производна активност пољопривредна производња.

Изградња дионице аутопута запад-исток, у оквиру мреже аутопутева Републике Српске, планиранa је важећим просторним планом и другим стратешким документима, као веза Крајине на западу и Посавине на истоку.

Почетак Пројекта је у зони Модриче (општина Вукосавље), односно представља планирану обилазницу око Вукосавља као саставни дио Коридора Vc, док је завршетак на административној граници са Републиком Србијом.

Заједнички пројектни елементи свих дионица су сљедећи:

 • Двије коловозне траке са раздјелним појасом, од којих свака има по двије возне траке ширине 3.75m и једну зауставну траку 2.50m;
 • Рачунска брзина од 130 km/h.

Појединачне дионице индикативно имају, али се не ограничавају на сљедеће елементе:

А) Лот 1: Дионица Вукосавље – Брчко

Укупна дужина дионице Вукосавље – Брчко је око 33 km, а пројектни елементи дионице су:

 • Веза са Коридором Vc преко петље типа “троугао”;
 • Петља Модрича са наплатном станицом;
 • Петља Корница са наплатном станицом;
 • Петља Лончари са наплатном станицом;
 • Чеона наплатна станица на крају дионице;
 • Мостови, вијадукти, подожњаци, надвожњаци и остали објекти у складу са Планом парцелације;
 • База за одржавање у Вукосављу;
 • Једнострано одмориште укључујући и петљу типа “труба” на приближној стационажи km 24+500.

Б) Лот 2: Дионица Брчко – Бијељина

Укупна дужина дионице Брчко – Бијељина је око 17 km, а пројектни елементи дионице су:

 • Чеона наплатна станице на почетку;
 • Петља тип “Троугао“: Брчко – Бијељина у зони насеља Љељенча, око km12 за везу са трасом брзог пута из правца југа (потенцијално);
 • Мостови, вијадукти, подвожњаци, надвожњаци и остали објекти у складу са Планом парцелације.

Ц) Лот 3: Дионица Бијељина – Рача

Укупна дужина дионице Бијељина – Рача је око 20km, а пројектни елементи дионице су:

 • Петља Бијељина Сјевер са наплатном станицом;
 • Петља у зони између насеља Велика Обарска и Батковић, као чвориште и везу са брзим путем из правца Павловић моста. (потенцијално);
 • Чеона наплатна станице на крају дионице;
 • Нови царински терминал на дијелу трасе на крају дионице;
 • База за одржавање;
 • Одмориште типа обостране станице око km33;
 • Мостови, вијадукти, подожњаци, надвожњаци и остали објекти у складу са Планом парцелације.