Aутопут “9 јануар”, Бања Лука – Добој,

  Најзначајнији инфраструктурни потенцијал за даљу интеграцију унутар Републике Српске је аутопут Бања Лука-Добој. Почетна стационажа предметног аутопута налази се иза ...

Детаљи..

Коридор VC у Републици Српској

 Транс-европски коридор Vc представља главну транспортну руту у БиХ од сјевера ка југу. Повезује Будимпешту (Мађарска) са јадранском луком Плоче ...

Детаљи..

Градишка – Бања Лука

Градишка – Бања Лука У оквиру аутопута “Градишка – Бања Лука” реализујемо сљедеће пројекте: Градишка – Бања Лука (I фаза) Градишка ...

Детаљи..

Бања Лука – Приједор – Нови Град

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ: У периоду који је претходио изради Генералног пројекта, урађен је знатан број студија и истраживања, који су ...

Детаљи..

Брчко -Бијељина -Граница са Србијом

  АУТОПУТ ВУКОСАВЉЕ – БРЧКО – БИЈЕЉИНА – РАЧА Пројекат изградње овог аутопута, укупне дужине око 70 км, ће омогућити боље ...

Детаљи..

Вукосавље – Брчко

Чланом 18. став 1. тачка в) Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13) прописано је да је дјелатност ...

Детаљи..