Обавјештење о одржавању јавних консулатација

Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука, обавјештава локално становништво и друге заинтересоване стране, да ће се у склопу реализације пројекта: Изградња аутопута на коридору Vc, дионица: мост Руданка – тунел Путниково брдо 2, одржати јавне консултације за сва лица обухваћена пројектом на подручју Града Добоја.

Циљ јавних консултација је да се локално становништво и друге заинтересоване стране упознају са самим пројектом, начином и динамиком извођења радова на изградњи и другим информацијама, које су значајне за реализацију пројекта.

Јавне консултације ће бити одржане у хотелу „Интегра“ у Добоју, дана 24. 11. 2022. године са почетком у 11. часова.

Позивамо становнике насеља у обухвату пројекта: Костајница, Чајре, Присаде, Плочник, Миљковац, Макљеновац као и друга заинтересована физичка и правна лица да присуствују јавним консултацијама.