5_5_2016_9_Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – strucni casopis Put plus