21_10_2016_25_Nabavka usluga objave Obavještenja -javna prezentacija dokumentacije