Усвојена одлука о додјели донација за 2023. годину

Управа Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука усвојила је приједлог надлежне комисије и донијела одлуку о додјели донација из области спорта, културе, социјалне помоћи и хуманитарне сврхе, остварене из нето добити Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука за пословну 2023. годину.

За донације је издвојено 294.293,70 КМ за област спорта, културе, социјалне помоћи и хуманитарне сврхе. На конкурс за додјелу донација у законом остављеном року пристигло је укупно 136 пријава, а након детаљне анализе и прегледа, комисија је утврдила да је 111 пријава поднесено у складу са прописаним условима за додјелу и то из области спорта 75, из области културе 19, из области социјалне помоћи једна и хуманитарне помоћи 16.

Комплетан списак можете погледати у документу, који је у прилогу: