Јавни оглас за додјелу донација за 2023. годину

Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука објављује јавни оглас за додјелу донација за 2023. године правним лицима, као вид подршке за финансирање програма, пројеката или активности на подручју Републике Српске у областима спорта, културе, социјалне помоћи и у хуманитарне сврхе.

Право учешћа имају сва правна лица, која испуњавају услове, дефинисане Правилником о додјели донација у Јавном предузећу „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука и Правилника о измјенама и допунама Правилника о додјели донација у ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука. Да би правно лице остварило право на додјелу донације треба да испуњава следеће критеријума:

  • да је регистровано правно лице на територији Републике Српске
  • да је доставио попуњен образац Пријаве за додјелу донације (саставни дио Правилника)
  • да је достави сву потребну, односно тражену документацију, наведену о тексту Јавног огласа.

Образац Пријаве за додјелу донација сви заинтересовани могу да преузму на интернет страници предузећа и иста је саставни дио Правилника, као и у просторијама ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука.

Пријава за додјелу донација доставља се на следећу адресу:

ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука

Улица Васе Пелагића 10

78000 Бања Лука

са назнаком „Пријава на Јавни оглас за додјелу донација за 2023. годину – НЕ ОТВАРАТИ“.

Јавни оглас остаје отворен седам дана од дана објаве на интернет страници ЈП „Аутопутеви Републике Српске“.