ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Корисници, који према Закону о јавним путевима Републике Српске и интерним актима Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, односно Правилника о наплати путарине и Правилника о поступку и начину остваривања права на ослобађање од плаћања путарине, остварују ово право, од понедјељка, 25. септембра 2023. године, захтјеве за ослобађање или продужење рјешења о ослобађању од плаћања, треба да прослиједе у Пословну јединицу предузећа у Бијељини.

Наиме, од тога дана, ПЈ Бијељина преузима све обавезе, везане за наведене активности у вези ослобађања од плаћања путарине, те кориснике молимо да своје захтјеве прослиједе на следећу адресу:

ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука

Пословна јединица Бијељина

Улица Незнаних јунака 24

Бијељина

Информације везане за поступак ослобађања и достављања рјешења и корисничких картица, заинтересовани могу да добију на следеће бројеве телефона:

+ 387 55/ 333-156 и +387 55/ 333-157.

default