Студентима отворена врата за стручну праксу

Будући правници, економисти и инжењери саобраћаја, који знање стичу на једном од студијских програма у склопу Паневропског универзитета „Апеирон“ Бања Лука, имали су прилику да се током дводневне манифестације „Дани праксе и каријере“ поближе упознају са начином рада и пословањем Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука.

ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ једна је од укупно 22 лидерске компаније, која је узела учешће на овогодишњим „Данима праксе и каријере“ Паневропског универзитета „Апеирон“ и која нуди могућност остваривања каријере и даљег професионалног усавршавања, те је као таква високо на листи пожељних пословдаваца.

Студенти су тако имали прилику да током презентације, коју је припремио дипломирани инжењер саобраћаја у Одјељењу за одржавање при Сектору за техничке послове предузећа, Владимир Гатарић, сазнају више о организацији самог предузећа, основном задатку, окончаним и пројектима у реализацији, као и о плановима за будућност. Гатарић је навео да је ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ предузеће од стратешке важности за цијелу Републику Српску, јер је носилац најзначајнијих пројеката у области путне инфраструктуре, а која је предуслов за напредак и развој цјелокупног друштва.