Недељко Ћорић на челу ЈП „Аутопутеви Републике Српске“

Надзорни одбор Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, на сједници одржаној у петак, 30. децембра 2022. године, за вршиоца дужности директора предузећа именовао је Недељка Ћорића, дипломираног економисту из Бијељине.

Његовом именовању претходило је прихватање оставки и разрјешење са дужности в.д. директора мр Слободана Станаревића и в.д. извршног директора за техничке послове Миленка Ј. Дакића, а које су њих двојица, због личних разлога, поднијели дан раније, односно у четвртак, 29. децембра 2022. године. На истој сједници, за в.д. техничког директора именован је Слободан Станаревић.

Недељко Ћорић рођен је 1976. године у Сарајеву. По занимању је дипломирани економиста са дугогодишњим радним искуством у реалном и јавном сектору. Стални је судски вјештак економско – финансијске струке. Обављао је низ одговорних функција у приватним предузећима од 1999. године до 2004. године, на позицијама руководиоца службе комерцијале и продаје, помоћника директора и директора.

Од 2004. године до 2014. године запослен у Заводу за запошљавање Републике Српске као шеф Бироа Бијељина. Обављао је функцију замјеника директора Фонда за дјечију заштиту Републике Српске од 2014. године до 2016. године. Од августа 2016. године до децембра 2018. године обављао је функцију  директора ЗЕДП ”Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, а од августа 2018. године до фебруара 2021. године обављао је функцију извршног директора за економско – финансијске послове у ЗЕДП ”Електро-Бијељина” а.д. Бијељина.Од фебруара 2021. године до децембра 2022. године обављао је функцију министра саобраћаја и веза Републике Српске.

Обављао је и функције:

-члана УО ЈУ ФОНД ПИО РС, од 2011. године до 2013. године

-члана НО ЈП “Путеви РС”

На изборима 2018. године изабран је за одборника у Скупштини града Бијељина. На изборима 2018. године изабран је за посланика у Народној скупштини Републике Српске.

Вишу школу за спољну трговину завршио је 2020. године у Бијељини и стекао звање економисте за спољну трговину. Звање дипломираног економисте 180-етц стекао је 2008. године на Факултету за услужни бизнис у Сремској Каменици. Звање дипломираног економисте 240-етц стекао је 2013. године на Факултету за пословне и финансијске студије у Бањој Луци.

Ожењен, отац двоје дјеце.