Додјела годишњих донација у четири области

 

Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, као носилац реализације великих инфраструктурних пројеката и једно од најуспјешнијих предузећа у Српској, у наредном периоду, поред примарне дјелатности, посветиће пажњу и активностима од значаја за ширу друштвену заједницу.

С тим у вези, а у складу са чланом 3. Закона о донацијама предузећа у јавном власништву или под јавном контролом у Републици Српској, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ припремило је Правилник о додјели донација, којим је дефинисана додјела годишњих донација, као подршка програмима, пројектима и активностима, усмјереним на следеће области:

  • Спорт
  • Културу
  • Социјалну помоћ
  • Хуманитарне сврхе

Додјела донација у области спорта може се остварити кроз програме или пројекте или активности, које се односе на врхунски спорт, рекреативни спорт, спорт особа са инвалидитетом те школски и универзитетски спорт.

Када је ријеч о култури, додјела донација у овој области може се остварити кроз програме, пројекте или активности, које за циљ имају очување, обнову и даље унапређење културне баштине Републике Српске или БиХ, односно подршком културним манифестацијама, сусретима, обиљежавању значајних јубилеја из даље или ближе прошлости.

Додјела донација у области социјалне помоћи може се остварити кроз програме или пројекте или активности усмјерене на рјешавање проблема особа са инвалидитетом и цивилним жртвама рата, односно особама са посебним потребама, пензионерима, расељеним лицима и повратницима у области одрживог повратка и томе слично.

Када је ријеч о додјели донација у области хуманитарне помоћи, тај дио се односи на подршку институцијама у помоћи дјеци и одраслим особама са посебним потребама, јавним кухињама и разним облицима подршке грађанским инцијативама, помоћи у облатси одрживог повратка и слично.

Пружањем подршке пројектима од друштвеног значаја у наведнеим областима, односно улагањем у културу и спорт, те учешћем у хуманитарним акцијама, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука доказује опредјељеност да буде познато и препознато као друштвено одговорно предузеће од стране јавности и наших корисника.

Да би тај циљ био остварен, ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука издвојило је средства у циљу подршке пројектима из Републике Српске кроз додјелу донација током 2022. године.

Јавни оглас за додјелу донација ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука објављен је на интернет страници предузећа www.autoputevirs.com, а дана 10. септрембра 2022. године биће објављен у дневним новинама „Глас Српске“. Јавни оглас остаје отворен седам дана од дана објаве у дневним новинама.

Захтјев за додјелу донација подноси се на обрасцу „Пријава за додјелу донација“, као саставном дијелу Правилника о додјели донација, који се може преузети са интернет странице предузећа, а исти може да буде преузет и на протоколу у службеним просторијама предузећа, улица Васе Пелагића 10, Бања Лука.