Исправка дијела текста јавног огласа о јавном надметању/лицитацији

У јавном огласу о јавном надметању/лицитацији за продају покретне имовине- путничких моторних возила у власништву Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, објављеног дана 14.5.2021.године у дневним новинама “Глас Српске“  и на интернет страници ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, врши се исправка текста јавног огласа у дијелу:

„Уплата се врши на рачун Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука број: 562-099-807396668-93 отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, са назнаком кауција за учешће у лицитацији моторних возила.“

Исправља се тачка 2. Право учешћа, која сада гласи:

„Уплата се врши на рачун Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука број: 562-099-80739668-93 отворен код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, са назнаком кауција за учешће у лицитацији моторних возила.“

 

Рок за достављање понуда по овом огласу је 31.5. 2021. године до 12 часова.

 

Остали дио текста Јавног огласа објављеног дана 14.5.2021. године у дневним новинама “Глас Српске“  и на интернет страници ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, остаје непромијењен.