Продаја возила путем јавне лицитације

Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука расписало је јавни оглас/лицитацију за продају покретне имовине – путничких моторних возила у власништву предузећа.

Право учешћа у поступку лицитације путем достављања писмених понуда имају правна лица и физичка лица, осим повезаних лица и лица са повезаним лицима дефинисаних Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 75/04 и 78/11), а која прије рока утврђеног за лицитацију, уплате кауцију у износу од 10% од почетне вриједности возила, за возило које лицитирају.

Возила се могу погледати на паркинг простору Центра за одржавање и контролу саобраћаја Лакташи (ЦОКС) на адреси: Немањина бб, Лакташи, у периоду од 14. маја 2021. године до 24. маја 2021. године у времену од 9:00 до 12:00 часова, уз претходну телефонску најаву контакт особи.

Затворену понуду са назнаком „Понуда за јавни оглас за продају путем лицитације моторних возила“ потребно је доставити на адресу ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, Васе Пелагића бр.10, Бања Лука. У обзир ће се узети понуде које стигну најкасније до 24. маја 2021.године до 12:00 часова.

Јавно отварање понуда, уз присуство заинтересованих физичких лица и овлаштених представника правних лица, која доставе понуде, одржаће се дана 24.маја 2021. године у 14:00 часова у просторијама Центра за одржавање и контролу саобраћаја Лакташи (ЦОКС)  на адреси Немањина бб, Лакташи.