Нема предаха на градилиштима

Упркос чињеници да је пандемија вируса корона у протеклих неколико мјесеци у цијелом свијету, буквално зауставила нормалне животне токове, реализација великих инфраструктурни пројекти у Републици Српској, започетих прошле године, није обустављена.

Извођачи радова, истина, имали су одређених потешкоћа, које су се огледале у чињеници да је испорука материјала на градилиштима, посебно из иностранства, била отежана због транспорта у измјењеном режиму саобраћаја, као и због ограничења приликом преласка границе, али и због чињенице да је због мјера забране кретања послије 20 часова, била обустављена производња и испорука каменог материјала из каменолома. Редован процес рада донекле су успоравале и мјере заштите, као и логистика и организација посла у ванредним околностима.

Ипак, на градилиштима је било довољно радника и механизације да одрже диманику изградње, тако да је на градилишту моста преко ријеке Саве код Градишке било посебно активно и живо током протеклих неколико мјесеци. Подсјетимо, извођач радова је конзорцијум, који чине компаније „Интеграл инжењеринг“ а.д. Лакташи, „Ђуро Ђаковић Монтажа“ д.о.о. Славонски Брод и „Загреб Монтажа“ д.о.о. Загреб.  Ових дана на страни Републике Српске интензивно се ради и армирано-бетонски објекти, пропуст и потпутњак на одбрамбеном насипу су готово завршени, као и насип на дионици аутопута од завршене дионице аутопута Е 661 Градишка – Бања Лука до одбрамбеног насипа уз ријеку Саву.

Заједно са својим хрватским подизвођачем ( „ГК Група“ д.о.о. из Вараждина), који је сво вријеме, од када су затворене границе за слободан прелазак, остао на овој страни ријеке Саве, завршени  се шљунчани шипови за стуб С3 моста. Крајем априла започела је и испорука сегмената челичне конструкције моста, изграђене у „Ђури Ђаковићу“, за шта је припремљен и одговарајући плато на градилшту, те је настављена током маја 2020.

На хрватској страни, завршени су припремни радови, скидање хумуса и израда приступног пута, постављање челичних талпи за стуб С2, а у току су и геотехнички радови. Наглашавамо да се и надзор над радовима одвија несметано, упркос ограничењима у погледу преласка границе. Уговорена вриједност радова је 19.540.997 evra, док је за пројекат одобрен и грант Европске комисије преко Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF) у износу од 6,8 милиона евра.

Поред изградње моста преко ријеке Саве, одвија се и изградња првих километара на Коридору Vc кроз Републику Српску. Интензивно се ради на изради насипа од дробљеног камена или шљунковитог материјала дуж трасе аутопута, као и на рампама петље Јоховац/Товира и петље Руданка/Костајница. Са својим подизвођачима (Вектор-Интегра д.о.о. Сарајево и ЖГП д.д. Сарајево и „Ширбеговић Инжењеринг“ д.о.о. Грачаница), извођач радова, конзорцијум који чине фирме „Интеграл инжењеринг“ Лакташи и „Гранит“ Скопље, изводи геотехничке, као и армирано-бетонске радове на мосту преко ријеке Босне, на три подвожњака, као и на вијадуктима на рампама петљи. Паралелно, ради се на уређењу мањих водотока (уз привремено скретање са трасе аутопута), измјештање инсталација на укрштањима са трасом аутопута, као и уређење десне обале ријеке Босна израдом камених наслага. Константно се врши набавка и депоновање материјала за израду насипа и постељице, као и затрпавање локалних девастираних површина на мјесту будућег трупа пута у зони петље Руданка/Костајница. На градилишту је свакодневно ангажовано око 250-300 радника. Пројекат се финансира кредитним средствима ЕБРД у висини од 70 милиона евра, а одобрен је и грант преко WBIF у износу од непуних 14 милиона евра.

ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука припрема и друге пројекте, а један од њих је наставак Коридора Vc и то на правцу од петље Руданка/Костајница ка југу, односно градници са Федерацијом БиХ. За овај пројекат већ су обезбјеђена и кредитна средства Европске банке за обнову и развој, а у току је и тендерска процедура избора  извођача радова. Тачније, тендери за избор извођача радова је био у току и, до увођења ванредних мјера, 18 заинтересованих компанија је преузело тендерску документацију. Са истима је одржан и телеконференцијски предтендерски састанак, те је на захтјев многих потенцијалних понуђача, као и банке кредитора, тендер отказан због немогућности прикупљања документације и благовремене доставе понуда (рок за предају био је 4. мај 2020. године). У договору са ЕБРД и уз одговарајућу припрему, расписан је електронски тендер са роком доставе претквалификационе документације до 18.05.2020. године. Позив је упућен јавно, као и свим понуђачима, који су подигли тендерску документацију. На позив је пристигло 10 пријава. Сви понуђачи, који буду задовољили претквалификационе критеријуме, биће позвани да доставе своје понуде. Упркос овим непредвиђеним околностима, потписивање уговора са извођачем очекује се у трећем кварталу ове године. Паралелно, у току је и тендер за избор надзора, достављене су и евалуиране пријаве за изражавање интереса, што је прва фаза тендера. Уз сагласност Банке, достава техничких и финансијских понуда такође ће бити проведена електронским путем.