Од понедељка крећe наплата путарине на аутопуту “9 јануар”

         Упутство за наплату путарине путем ваучера за обичне и ЕНП кориснике

Наплатна станица „Маховљани“ изграђена је као привремено рјешење наплатног система затвореног типа на Маховљанској петљи, која саобраћајно повезује дионице аутопута Е661 Градишка – Бања Лука и „9. јануар“ Бања Лука- Добој.

Пошто се од платоа код Наплатне станице „Маховљани“ аутопут преко Маховљанске петље грана у два тока, један према Градишки и други према Бањој Луци, оба тока су затворена наплатом путарине, поготово онај крак према Градишки, гдје не постоји ниједна наплатна станица.

У ту сврху, на Маховљанској петљи је постављена Наплатна станица „Маховљани“, која је привременог карактера. На крак према Градишки су постављене двије наплатне траке, једна ЕНП, друга манулена. Лијева од те двије траке је за возила без тага, а десна само за ЕНП возила. На краку према Јакуповцима такође су постављене двије наплатне траке, једна ЕНП и друга мануелна.

На привременој Наплатној станици „Маховљани“ обезбјеђено је штампање регуларне признанице-рачуна и ваучера, који омогућава бесплатан пролазак кроз Наплатну станицу „Јакуповци“.

На привременој Наплатној станици „Маховљани“, на наплатним тракама за ЕНП возила провјерава се улазна станица (смјер Кладари – Маховљани) и на основу тога се наплаћује путарина. Ако након тога, у дефинисаном временском периоду, корисник дође на Наплатну станицу „Јакуповци“, неће му бити наплаћена путарина (третира се као бесплатни корисник са ваучером).

Плаћање путарине на свим наплатним станицама може се обавити готовински, путем кредитних и дебитних картица. На наплатним тракама Наплатне станице „Јакуповци“ у смјеру ка Градишки и на свим наплатним мануелним тракама на Наплатној станици „Маховљани“, при свакој наплати се издаје, поред регуларне признанице-рачуна и ваучер, као доказ да је извршено плаћање на тој наплатној станици. Ваучер се предаје благајницима на осталим наплатним станицама на дионици Бања Лука – Добој (Лакташи, Друговићи, Прњавор и Кладари) и на наплатним тракама Наплатне станице „Јакуповци“ у смјеру према Бањој Луци, гдје се при наплати цијена путарине умањује за наплаћени износ на ваучеру или служи за ослобађање плаћања на НС Јакуповци.

Попуст ЕНП корисницима се обрачунава на следећи начин:

На дионици Бања Лука –Добој, на свим наплатним станицама, осим привремене НС „Маховљани“, корисницима, који имају забиљежену наплатну трансакцију на НС „Јакуповци“ са наплатних трака у смјеру према Градишки, а затим улазну трансакцију на НС „Маховљани“ се умањује цијена путарине за цијену путарине на НС „Јакуповци“.

На НС „Јакуповци“ за све ЕНП кориснике, који имају наплатну трансакцију на НС „Маховљани“ се дозвољава бесплатан пролазак на наплатним тракама у смјеру ка Бањој Луци.

За све кориснике, који долазе из смјера Градишке или иду према Градишки, обрачунава се регуларна цијена путарине на свим станицама отвореног и затвореног система (Јакуповци и све станице на дионици Бања Лука – Добој).