14_4_2016_4_tend. dokum. plan parcel. opštine Prnjavor,Derventa,Stanari i Doboj