Опис пројекта:
Предмет овог пројекта је привремено уклапање завршетка аутопута Е-661 са магистралним путем Бањалука-Градишка, дионица Бањалука-Клашнице. Наведено уклапање је предвиђено за случај проширивања постојећег магистралног пута у десно, ради ослобађања његовог средишњег дијела за постављање двостране бетонске сигурносне ограде континуирано дуж дионице Бањалука-Клашнице. На овај начин би се побољшала безбједност учесника у саобраћају. Проширивање магистралног пута није предмет овог пројекта, али је у зони уклапања обрађено проширење у дужини које обезбјеђује нивелационо усклађивање са постојећим котама магистралног пута.

Дакле циљ активности обрађених пројектом је да се омогући благовремена експлоатација изграђене дионице аутопута Е-661, након завршетка свих радова. Укупна дужина трасе којом је планирано привремено уклапање завршетка аутопута Е-661 је 830.0 м, од чега је 405.0 м за смјер Градишка –Бањалука, 320.0 м за смјер Бањалука-Градишка, и 105.0 м за смјер Бањалука-Клашнице.

Уговор о извођењу радова је додјељен „Приједорпутеви“ a.д., Приједор.

Надзор над извођењем је уговорен са „Инкопром“ д.o.o., Бања Лука.