Према Уговору бр. 3729/02, од 24.07.2002. год., закљученим између Републичке дирекције за путеве, као наручиоца и Урбанистичког завода Републике Српске, а.д. као пројектанта, започет је посао на изради техничке документације, Пројекта за извођење, аутопута Е-661, дионица Градишка – Бањалука, секција Аеродром Бањалука – Гламочани (у даљем тексту “Пројектна документација”).

Предметна секција, од Аеродрома Бањалука до Гламочана чини дио будућег аутопута од Бањалуке до Окучана (одн. до аутопута Београд – Загреб). Тако дефинисана траса налази се на путном правцу коме је већ данас утврђен европски значај. Наиме, на коридору од Окучана до Бањалуке постоји магистрални пут М16 који носи и ознаку Е661 што говори о његовом значају у европској мрежи путева.

Траса постојећег Е661 пута положена је источно од предметног аутопута, а због обима и структуре садржаја које опслужује, исказује се као непримерена за пријем  како постојећих тако и очекиваних саобраћајних токова. Зато, планирани аутопут треба да преузме улогу носиоца транзитног саобраћаја (и преузме улогу европског путног правца Е661), а постојећи пут да опслужи садржаје у његовом окружењу.

Елементи садржани у нормалном попречном профилу аутопута су:

  • Четири саобраћајне траке 3,75м (сваки од коловоза има две саобраћајне траке)
  • Две ивичне траке уз разделни појас 0,50м (сваки од коловоза има једну ивичну траку)
  • Две ивичне траке уз зауставне траке 0,20м (сваки од коловоза има једну ивичну траку)
  • Две зауставне траке 2,50м (сваки од коловоза има једну зауставну траку)
  • Две банкине 1,50м (сваки од коловоза има једну банкину)
  •  Разделни појас 4,00м између коловоза

Fotogalerija: Gradiška-Banja Luka (I faza)