8_6_2016_56_Одлука о избору најповољнијег понуђача – стручно усавршавање