7_9_2016_31_Одлука о избору најповољнијег понуђача – хотелске услуге Београд