7_9_2016_27_Одлука о избору најповољнијег понуђача – хотелски смјештај Сплит