5_8_2016_4_Позив за достављање понуда хотелски смјештај Неум