5_8_2016_42_Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке 2