5_8_2016_16_Позив за достављање понуда стручно усавршавање јавне набавке 2