3_6_2016_40_Позив за хотелске услуге Источно Сарајево