2_6_2016_5_Позив за достављање понуда хотелске услуге Београд