29_9_2016_39_Реализациа уговора набавка мобилних уређаја за снимање брзине