27_5_2016_2_Позив за достављање понуда хотелске услуге ревизија