24_8_2016_27_Oдлука о избору понуђача осигурање радника