24_6_2016_11_Позив за достављање понуда за потребе смјештаја