24_3_2016_39_Одлука о избору најповољнијег понуђача – Адвокат