23_5_2016_38_Реализација уговора набавка услуга објаве огласа за јавне увиде