23_5_2016_17_Реализација уговора набавка услуга објаве огласа 2