20_4_2016_43_Одлука о избору најповољнијег понуђача – Лиценца