1_9_2016_59_Позив за достављање понуда хотелске услуге Сплит