19_5_2016_49_Реализација уговора план парцеларије Прњавор, Дервента, Станари и Добој