19_5_2016_45_Реализација уговора план парцелације Лакташи