18_11_2016_49_Позив за достављање понуда – Набавка услуга стручног усавршавања из области јавних набавки