17_11_2016_29_Обрзац реализације уговора – Услуге директног приступа интернету