15_11_2016_17_Образац реализације уговора – Набавка услуга генералног чишћења пословних просторија