15_11_2016_13_Образац реализације уговора – Набавка услуга прања и чишћења моторних возила