Маховљанска петља

Опис пројекта

Након завршетка израде пројектне документације (изведбени пројекат) за аутопут Бањалука – Градишка, дионица

Маховљани – Гламочани (38+237,169 – 43+966,310) , приступило се изради пројектне документације за дионицу аутопута од споја са дионицом Градишка – Маховљани, коју је завршила пројектантска фирма “C. Lotti ∞ Associati” – Roma, од ријеке Саве до стационаже 36+587,752(наша стационажа 36+748.733) до моста бр.1 (на дионици Маховљани – Гламочани)

Петља је постављена у 3 нивоа, и то са аутопутем Градишка – Бања Лука у првом нивоу, затим крак од Добоја према Бања Луци у другом нивоу те крак од Градишке према Добоју као трећи односно највиши ниво (максимална кота је 139.0, на осовини 138.737).

Пројектом је предвиђено да се изведе укупно 10 објеката и то:

Мостови на лијевом и  десном коловозу преко “Маховљанске ријеке”, Л= 2×22=44,00m

– Мостови на лијевом  и десном коловозу “Ријечани”, Л=2×52,00=104,00m

– Мостови на лијевом и десном коловозу “Веза 1”, Л=2×10,00=20,00m

– Рампа 1, Л=105,50м

– Рампа 2, Л=580,00м

– Рампа 3, Л=42,00м

– Рампа 4, Л=22,00м

Нивелета на аутопуту има 3 вертикалне кривине и то радијуса 8000м, 40000м, 32000м (лијева ивица) те 7500м, 40000м, 35000м (десна ивица).

Нивелета трасе је положена са малим нагибима, што је и очекивано на теренима као што је предметни локалитет. На овај начин су обезбјеђени услови за ефикасно одвођење воде без посебних мјера увођења додатних дренажних система.Одвођење воде са коловоза рјешава се посебним третманом за пречишћавање, што је посебно обрађено у Пројекту вањске и унутарње одводње.

Уговор за извођење је потписан са: OHL ŽS a.s.,  Brno, CZ  & Niskogradnja d.o.o., Laktaši, BiH. Радови су започети 14.04.2010. године.
Уговор за консултантске услуге надзора је додјељен KuK Consulting South Estern Europe GmbH, Darmstadt, Njemačka и Projekt a.d. Banja Luka, BiH.

Радови на изградњи Маховљанске петље успјешно су окончани и објекат је пуштен у функцију у недјељу, 15. јула 2012. године.