12_8_2016_25_Одлука о избору понуђача-стр.усавршавање јавне набавке