10_2_2016_9_Реализација уговора хотелске услуге Требиње