10_2_2016_7_Реализација уговора -стручно усавршавање из области јавних набавки