10_2_2016_41_Реализација уговора хотелске услуге Дубровник