Изградња започетих дионица аутопута у Републици Српској,
израда планских и других докумената неопходних за изградњу нових дионица аутопута и брзих путева,
увођење и примјена савремених метода у области заштите животне средине при изградњи аутопутева и брзих путева,
развој сарадње у области грађевинарства са домаћим и међународним владиним и невладиним организацијама,
перманентно увођење нових организационих метода у оквиру пословања предузећа како би се постављени циљеви постигли благовремено и са што мањим утрошком средстава и
остваривање других циљева који су у непосредној вези са изградњом аутопутева
Документи за преузимање: