Аутопут Градишка – Бања Лука (Маховљани) је дио европске мреже путева са европском ознаком Е-661 и повезује Вировитицу , Окучане и Градишку са Бања Луком. На траси аутопута Е-661 планиран је на сјеверној граници Босне и Херцеговине / Републике Српске нови међудржавни мост преко ријеке Саве.

Међудржавни споразум је потписан 03.11.2011. године.

У складу са наведеним споразумом Грађевински факултет Свеучилишта у Загребу (пројектант) преузео је од Хрватских цеста д.о.о. обавезу израде пројектне документације за предметни објекат.

Наведени споразум дефинише обавезу два инвеститора , Хрватсе цесте д.о.о. и Ј.П. Аутопутеви Републике Српске у односу 50:50 %.

Након усаглашавања са оба инвеститора усвојено је техничко ријешење које обухвата гредни мост , промјењивог попречног пресјека , сандучаста бетонска конструкција ширине сандука од 10,0 м са попречним носачима , и укупне ширине моста од 22,6 м.

У подужном пресјеку усвојена је континуирана бетонска греда са распонима Л=130,0+170,0+130,0=430,0 м.

Завршетак главног пројекта моста на Сави очекује се у првом кварталу 2012 године.